Strona: Szkolenia Inspektorów Mostowych / Katedra Dróg i Mostów

Szkolenia Inspektorów Mostowych

Szkolenie 1. Przeglądy bieżące, podstawowe i rozszerzone - aktualna edycja

Szkolenie Inspektorów Mostowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych obiektów mostowych

Szkolenie obejmuje 84 godziny zajęć

Uczestnicy: Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które w ramach obowiązków służbowych będą odpowiedzialne za wykonywanie przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych obiektów mostowych, gromadzenie danych o ich stanie oraz obsługę komputerowego Systemu Gospodarki Mostowej.

Tematyka: Szkolenie jest prowadzone cyklicznie od 1990 r. według programu zatwierdzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. W czasie tygodniowej przerwy między sesjami uczestnicy Szkolenia wykonują samodzielnie okresowy przegląd wybranego obiektu mostowego. Szkolenie kończy się obroną pracy indywidualnej (przegląd obiektu mostowego) i egzaminem. Szkolenie umożliwia słuchaczom nabycie następujących umiejętności:

 • wykonywania bieżących, podstawowych i rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych zgodnie z odpowiednimi instrukcjami wymaganiami Prawa Budowlanego;
 • precyzowania wniosków i zaleceń dotyczących przeglądów konstrukcji mostowych;
 • obsługi komputerowego Systemu Gospodarki Mostowej.

Skrócony program Szkolenia:

 1. System przeglądów mostów i wymagania instrukcji
 2. Podstawy mechaniki budowli mostowych
 3. Przeglądy Mostów; betonowych, stalowych, kamiennych, drewnianych oraz podpór
 4. Ocena stanu dojazdów do mostów i elementów bezpieczeństwa na moście
 5. Zasady BHP w czasie przeglądów
 6. Badania obiektów mostowych
 7. Komputerowe wspomaganie utrzymania mostów
 8. Eksploatacja komputerowego Systemu Gospodarki Mostowej – moduły "Ewidencja" i "Oceny"

Kierownik Szkolenia:  mgr inż. Leszek Folta


Szkolenie 2. Przeglądy szczegółowe

Szkolenie Inspektorów Mostowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów szczegółowych obiektów mostowych

Szkolenie obejmuje 52 godz. zajęć

Uczestnicy: W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają wykształcenie wyższe o specjalności mostowej, mają co najmniej 5-letni staż pracy w mostownictwie, w tym co najmniej 2 lata pracy po ukończeniu Szkolenia Inspektorów Mostowych w zakresie przeprowadzania przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich.

Tematyka: Szkolenie jest prowadzone cyklicznie od 1990 r. według programu zatwierdzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. W czasie tygodniowej przerwy między sesjami uczestnicy Szkolenia wykonują samodzielnie przegląd szczegółowy wybranego obiektu mostowego. Ukończenie Szkolenia umożliwia słuchaczom nabycie następujących umiejętności:

 • wykonywania przeglądów szczegółowych obiektów mostowych ,
 • wykonywania polowych i laboratoryjnych badań mostów;
 • oceny stanu konstrukcji na bazie wykonanych przeglądów;
 • precyzowania wniosków i zaleceń i dotyczących przeglądów konstrukcji mostowych
 • gromadzenia i aktualizowania danych i parametrów ewidencyjnych obiektów mostowych
 • obsługi komputerowego Systemu Gospodarki Mostowej.

Kierownik Szkolenia: mgr inż. Leszek Folta

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję