Strona: Laboratorium Diagnostyki i Badań Mostów / Katedra Dróg i Mostów

Laboratorium Diagnostyki i Badań Mostów

OFERTA BADAWCZA I USŁUGOWA

Wybrany sprzęt badawczy:

 • CAPO-TEST - zestaw do nieniszczącej oceny wytrzymałości betonu na ściskanie metodą „pull – out” (fot. 1),
 • BOND-TEST - zestaw do nieniszczącej oceny wytrzymałości betonu na odrywanie metodą „pull – off” (fot. 2),
 • RCT - zestaw do polowej oceny zawartości chlorków w betonie (fot. 3),
 • szerokopasmowy georadar PROCEQ GP 8000 do badań konstrukcji betonowych i żelbetowych (detekcja zbrojenia, defektów betonu, itp.) (fot. 4),
 • urządzenia do przeglądu niedostępnych miejsc w konstrukcjach (np. kanały kablowe, strefy zakotwień kabli, wnętrza elementów o przekrojach skrzynkowych, itp.): endoskop techniczny Olympus oraz kamera inspekcyjna Milwaukee (fot. 5),
 • PROFOSCOPE – detektor zbrojenia w elementach żelbetowych,
 • młotki Schmidt’a (sklerometry) do oceny jednorodności betonu,
 • zestaw do badania wytrzymałości betonu na ściskanie (wiertnica do pobierania próbek rdzeniowych, automatyczna szlifierka do przygotowania powierzchni próbek oraz prasa hydrauliczna),
 • ekstensometr do pomiaru odkształceń konstrukcji,
 • zestaw do określanie zawartości azotanów i siarczanów oraz odczynu pH betonu,
 • urządzenie do szacowania ubytków korozyjnych zbrojenia metodą pomiaru prądu korozji,
 • urządzenie do oceny prawdopodobieństwa korozji zbrojenia metodą potencjometryczną,
 • grubościomierz ultradźwiękowy do pomiaru grubości elementów stalowych,
 • powłokomierz ultradźwiękowy do pomiaru grubości powłok antykorozyjnych.

 

Wybrane usługi świadczone przez laboratorium:

 • badania odbiorcze (próbne obciążenia) obiektów mostowych zgodnie z Zarządzeniem nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie „Zaleceń dotyczących wykonania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych”,
 • badania elementów obiektów mostowych (dźwigary, pomosty, prefabrykaty, pale, itp.) „in-situ”,
 • badania betonu w istniejących konstrukcjach (ocena wytrzymałości, lokalizacja zbrojenia itp.) zgodnie z PN-EN 12390, PN-EN 13791, PN-EN 12504, PN-EN 1542,
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów mostowych,
 • oceny nośności istniejących obiektów mostowych,
 • oceny trwałości eksploatacyjnej i zmęczeniowej obiektów mostowych,
 • przeglądy okresowe obiektów inżynierskich zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” (wg Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.),
 • szkolenia inspektorów mostowych w zakresie wykonywania przeglądów bieżących, podstawowych i rozszerzonych oraz przeglądów szczegółowych obiektów mostowych.

 

                Szczegółowych informacji udziela:

         mgr inż. Leszek Folta

Kierownik Laboratorium Diagnostyki i Badań Mostów

         tel. 178 651 015, 603 133 702, leszfol@prz.edu.pl 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję