Strona: Studia magisterskie / Katedra Dróg i Mostów

Studia magisterskie

Specjalizacja: Budowa i utrzymanie mostów

 1. Modele obciążeń ruchomych mostów drogowych
 2. Modele obciążeń ruchomych mostów kolejowych
 3. Współczynniki bezpieczeństwa w metodzie stanów granicznych w odniesieniu do obiektów mostowych
 4. Wyposażenie mostów: rodzaje elementów wyposażenia, ich funkcja i zasady projektowania
 5. Łożyska mostowe: funkcja, rodzaje i zasady doboru i łożyskowania obiektów mostowych
 6. Stany graniczne nośności dla mostów zespolonych wg Eurokodu 4.
 7. Zakres stosowania i zasady kształtowania stalowych mostów skrzynkowych.
 8. Kształtowanie prętów współczesnych kratownic mostowych
 9. Mosty łukowe typu "network arch"
 10. Zasady obliczania pomostów ortotropowych w mostach stalowych
 11. Podział metod budowy mostów betonowych w zależności od rozpiętości przęsła
 12. Metoda wspornikowa budowy mostów betonowych – charakterystyka, zalety i wady
 13. Nasuwanie podłużne mostów stalowych – charakterystyka, zalety i wady
 14. Grupy uszkodzeń przęseł mostów stalowych
 15. Sposoby naprawy pękniętych elementów mostów stalowych
 16. Metody wzmacniania bezpośredniego elementów mostów stalowych
 17. Technologia wzmacniania przęsła mostu stalowego przez sprężenie zewnętrzne
 18. Klasyfikacja i zasady kształtowania podpór mostowych
 19. Zasady ustalania obciążeń podpór mostowych.
 20. Obliczanie parcia gruntu działającego na skrajne podpory mostowe.
 21. Charakterystyka pali wielkośrednicowych/ścian szczelinowych stosowanych do posadowienia podpór mostowych.
 22. Mosty składane – parametry użytkowe i możliwości zastosowania
 23. Zasady wymiarowania elementów drewnianych zastosowanych w konstrukcjach mostowych
 24. Drewno klejone – zalety, wady i ocena przydatności do budowy obiektów mostowych
 25. Zasady modelowania przęseł mostów belkowych i płytowych
 26. Zasady modelowania przęseł mostów podwieszonych i wiszących
 27. Modelowanie przęseł mostów kratownicowych i łukowych
 28. Rodzaje przekrojów poprzecznych monolitycznych mostów betonowych
 29. Rodzaje uszkodzeń mostów betonowych
 30. Procedura iniekcji ciśnieniowej w naprawie rys mostów betonowych

Specjalizacja: Budowa i utrzymanie dróg

 1. Wymiarowanie nawierzchni metodą mechanistyczną
 2. Metoda ugięć w wymiarowaniu wzmocnień nawierzchni
 3. Rodzaje i podstawowe zasady kształtowania skrzyżowań drogowych (w tym rond)
 4. Przepustowość dróg i skrzyżowań - czynniki wpływające na przepustowość
 5. Sygnalizacje świetlna na skrzyżowaniach i sposoby sterowania ruchem
 6. Pomiary ruchu drogowego
 7. Rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne przepustów
 8. Główne zasady kształtowania mostów zespolonych
 9. Wady i zalety przęseł mostowych z dźwigarów obetonowanych
 10. Systemy skratowań w mostach kratownicowych i ich wady i zalety.
 11. Technologie budowy mostów stalowych
 12. Mosty składane – parametry użytkowe i możliwości zastosowania
 13. Zasady konstruowania podpór mostów tymczasowych
 14. Ogólne zasady wymiarowania elementów drewnianych zastosowanych w mostach
 15. Drewno klejone – zalety, wady i ocena przydatności do budowy obiektów mostowych
 16. Ogólne zasady konstruowania kładek z drewna klejonego
 17. Zastosowanie materiałów geosyntetycznych przy wykonywaniu nasypów drogowych.
 18. Charakterystyka technologii wykonania stabilizacji gruntu cementem „na miejscu”.
 19. Porównanie technologii wykonania podbudowy z tłucznia oraz mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
 20. Zakres badań dotyczących wykonania podbudowy z chudego betonu.
 21. Technologia wykonania warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni.
 22. Charakterystyka zniszczeń powierzchniowych nawierzchni drogowej
 23. Charakterystyka zniszczeń wgłębnych konstrukcji nawierzchni drogi
 24. Klasyfikacja recyklingu drogowego
 25. Założenia Systemu SOSN
 26. Recykling głęboki na zimno konstrukcji nawierzchni drogi
 27. Charakterystyka powierzchniowego utrwalenia
 28. Technologia wykonania naprawy nawierzchni mieszanką Hialit
 29. Metody ochrony anty erozyjnej skarp nasypów i wykopów
 30. Charakterystyka recyklingu powierzchniowego na gorąco nawierzchni

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję