Strona: Projekty badawcze / Katedra Dróg i Mostów

Projekty badawcze

System monitorowania i diagnostyki konstrukcji sprężonych za pomocą wbudowanych czujników światłowodowych (DFOS)
RPO .RB .22.004 - PCI N3_056

Przedmiot projektu jest odpowiedzią na potrzeby budownictwa w zakresie monitoringu i diagnostyki niedostępnych dotychczas miejsc w konstrukcjach z betonu sprężonego. Celem projektu jest opracowanie nowego systemu monitoringu konstrukcji sprężonych z wykorzystaniem wewnętrznych czujników światłowodowych. Opracowana metoda pozwoli na bardziej dokładny i tańszy monitoring konstrukcji, może również zostać zintegrowana z systemami zarządzania obiektami budowlanymi (BIM).

Innowacyjna siatka z prętów kompozytowych GFRP do zbrojenia betonowych płyt pomostowych drogowych obiektów mostowych
Projekt nr POIR.02.03.02-04-0049/20

Przedmiotem projektu jest opracowanie siatki konstrukcyjnej z prętów kompozytowych GFRP służącej do zbrojenia betonowych płyt pomostowych obiektów mostowych. W ramach zadania zostaną zaprojektowane a następnie wytworzone płyty ze zbrojeniem kompozytowym. Wprowadzenie zbrojenia kompozytowego sprawi, że elementy ustrojów nośnych obiektów inżynierskich będą charakteryzować się zarówno zwiększoną trwałością, a tym samym niższym kosztem w całym cyklu życia konstrukcji, jak i zwiększoną nośnością płyt z uwagi na wysoką wytrzymałość kompozytów.

System wzmacniania podłoża prętami kompozytowymi GFRP wraz z monitoringiem światłowodowym
RPO .RB .21.002 - PCI N2_56

Projekt dotyczy innowacyjnego wykorzystania prętów kompozytowych GFRP do wzmacniania gruntu podłoża, zamiast stosowanych dotychczas geosyntetyków lub prętów stalowych. Pręty GFRP są lekkie, mają wysoką wytrzymałość i trwałość, a połączone w siatki i umieszczone w gruncie tworzą skuteczne wzmocnienie podłoża, minimalizując osiadanie. Wybrane pręty wyposażone zostaną w światłowody, co umożliwi ciągły monitoring podłoża, dostarczający informacji o zachowaniu się budowli. Jest to istotne między innymi dla budowli wysokich, nasypów, osuwisk itp.

Monitorowanie potoków pasażerskich w transporcie publicznym
RPO .RB .21.001 - PCI N2 065

Celem projektu jest opracowanie technologi umożliwiającej monitorowanie potoków pasażerskich w transporcie publicznym. Źródłem dostarczanych informacji o sposobach podróżowana będą urządzenia elektroniczne używane przez pasażerów. Zbierane wten sposób dane mogą dostarczyć informacje o źródłach i celach podróży, pozwolą również poznać zachowania komunikacyjne mieszkańców. Takie informacje mogą być wykorzystane do usprawnienia funkcjonowanie transportu publicznego poprzez optymalizacje przebiegu linii autobusowych oraz przekazywać informacje o napełnieniu pojazdu.

Alternatywa utylizacji turbin wiatrowych starszej generacji. Wykorzystanie kompozytowych śmigieł
do budowy mostowych obiektów inżynierskich
Projekt nr POIR.02.03.02-08-0004/19

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego, unikatowego produktu do budowy mostowych obiektów inżynierskich. Projektowane dźwigary belkowe powstaną z materiałów przeznaczonych do utylizacji tj. skrzydeł wiatraków turbin wiatrowych wykonanych z kompozytów FRP na bazie włókien szklanych. Jest to materiał charakteryzujący się zarówno lekkością jak i odpowiednią wytrzymałością oraz odpornością na działania czynników atmosferycznych, a co za tym idzie zwiększoną trwałością w porównaniu do materiałów powszechnie stosowanych jak stal i beton. 

OptiDeck - Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych do budowy i modernizacji drogowych obiektów mostowych, wyposażony w czujniki światłowodowe do monitoringu konstrukcji i kontroli obciążenia
Projekt nr 0070/L-9/2017 
https://optideck.prz.edu.pl/

Efektem projektu jest system paneli pomostowych z kompozytów polimerowych do budowy i modernizacji drogowych obiektów mostowych, wyposażonych w światłowodowy system monitoringu konstrukcji. W warunkach krajowych optymalnym sposobem podniesienia trwałości konwencjonalnych płyt pomostu z pewnością jest zastosowanie materiałów kompozytowych FRP. Zastosowanie nowego materiału w elemencie, na który w pierwszej kolejności oddziałują obciążenia z ruchu drogowego wymaga zastosowania wiarygodnego systemu jego oceny. W tym celu zostanie zastosowany system monitoringu z użyciem ciągłych czujników światłowodowych DFOS, umożliwiający ocenę również górnej części pomostu - niedostępnej w czasie przeglądów.

Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości dla budownictwa komunikacyjnego
Projekt nr POIR.02.03.02-22-0006/18 

Projekt polega na opracowaniu innowacyjnych elementów prefabrykowanych przeznaczonych dla budownictwa komunikacyjnego o ulepszonych cechach w stosunku do obecnie stosowanych. Elementy będą wykonane z betonu lekkiego ze zbrojeniem kompozytowym. Spowoduje to przede wszystkich redukcję ciężaru pojedynczego elementu. Wprowadzenie zbrojenia kompozytowego sprawi, że elementy prefabrykowane będą charakteryzować się zwiększoną trwałością, a tym samym niższym kosztem utrzymania w całym cyklu życia konstrukcji.

ReUse - Innowacyjne materiały z recyclingu zwiększające trwałość obiektów mostowych
Projekt nr K3/IN3/38/228116/NCBiR/15 

Głównym celem badań jest opracowanie tanich, przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych materiałów uzyskanych z recyklingu zużytych opon samochodowych (geokompozytów gumowych) na zasypkę przyczółków mostów zintegrowanych układaną w strefie połączenia nasypu komunikacyjnego z obiektem i wdrożenie ich do budowy trwałych zintegrowanych obiektów mostowych o zwiększonej długości i trwałości ReUse na inwestycjach realizowanych przez partnerów przemysłowych.

ComBridge Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP
Projekt Demostrator+  nr umowy UOD – DEM – 1-041/001

Dzięki doskonałym cechom materiałowym kompozytów FRP w ciągu ostatnich lat powstało kilka różnych systemów mostów kompozytowych, stosowanych coraz częściej przy budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów mostowych. Głównym celem projektu jest wybudowanie rzeczywistego mostu demonstracyjnego, położonego w ciągu eksploatowanej drogi, którego przęsło (dźwigary główne i płyta pomostu) będzie wykonane w całości z kompozytów oraz poddanie go badaniom statycznym, dynamicznym i monitoringowi podczas eksploatacji.

Innowacyjny system wzmacniania konstrukcji budowlanych naprężonymi taśmami z kompozytów węglowych
Projekt nr POIG.01.03.01-18-010/12 
http://neopress.prz.edu.pl/pl/

W ramach projektu zostały opracowane i zbadane poszczególne elementy systemu NPS II (zakotwienia, połączenia, skleina, urządzenie do sprężania) oraz kompleksowa procedura (technologia) jego zastosowania wraz z weryfikacją efektywności wzmocnienia na wybranych elementach testowych i obiektach budowlanych (betonowym i stalowym). 

KŁADKA - Opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie kompozytowych kładek dla pieszych
4613/C-ZR7-6/2010

Istotnym problemem konstrukcji mostowych (w tym również kładek dla pieszych) jest ich trwałość, związana przede wszystkim z korozją stalowych elementów konstrukcji, w tym elementów zbrojenia części betonowych. Dodatkowo w przypadku konstrukcji nowych obiektów mostowych, budowanych w zurbanizowanym środowisku komunikacyjnym, zwłaszcza w obrębie miast, bardzo istotne są problemy związane ze znacznymi utrudnieniami w ruchu, a co za tym idzie stratami materialnymi, powstającymi na skutek prowadzonych prac budowlanych. W ramach projektu zostanie opracowana, zoptymalizowana i wdrożona technologia wytwarzania lekkich, łatwych w transporcie i szybkich w montażu, kompozytowych modułowych kładek dla pieszych. 

PANTURA - Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites
CP-IP CP-FP 265172

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję