Strona: Bridge Engineering. Selected Issues / Katedra Dróg i Mostów

Bridge Engineering. Selected Issues

0531_001.jpg

Budowa i konserwacja mostów to wysoce wyspecjalizowana dziedzina inżynierii. Mosty nie są nową koncepcją, istniały nawet w starożytności. Jednak sama różnorodność, projektowanie i metody budowy mostów odnotowały gwałtowny wzrost w ostatnim stuleciu. Mosty mogą się znacznie różnić w zależności od metody budowy, projektu konstrukcji, materiału, przeznaczenia, metody budowy i zastosowanych materiałów, a także technik konserwacji. Inżynieria mostowa zmieniła się wraz z początkiem nowego tysiąclecia. Pojawiły się nowe techniki budowy i konserwacji oraz nowe materiały. Pojawiają się również nowe problemy stojące przed przemysłem mostowym w odniesieniu do potrzeb badawczych związanych z tymi nowymi technikami i materiałami. Inżynieria mostowa. Podręcznik wybranych zagadnień jest obszerną i najnowocześniejszą publikacją źródłową oraz podręcznikiem obejmującym praktyki krajowe w wybranych głównych obszarach inżynierii mostowej. Dziedziny inżynierii mostowej obejmują budowę, działania konserwacyjne, takie jak naprawy, wzmacnianie lub odnawianie, oraz zaawansowane materiały w mostach. Zostały one wybrane jako uzupełnienie zagadnień projektowych mostów będących przedmiotem wcześniejszych skryptów autora Podstawy projektowania mostów, w których można znaleźć większość podstawowych informacji z zakresu inżynierii mostowej, m.in. podstawowe definicje, klasyfikacja mostów, główne aspekty mostowe związane z inżynierią mostową i zostały napisane ze studentami inżynierii lądowej, z potrzebą jednego źródła odniesienia, aby być na bieżąco ze stanem praktyki i nowym rozwojem, przegląd standardowych praktyk w dziedzinie inżynierii mostowej. Aby zapewnić uczniom dobrze zorganizowane, przyjazne dla użytkownika i łatwe do zrozumienia zasoby, podręcznik podzielono na sześć głównych rozdziałów. Rozdział 1, Budowa mostów betonowych, przedstawia pięć metod budowy mostów betonowych oraz dwa studia przypadków obejmujące większość konwencjonalnych operacji betonowania przy budowie mostów. Rozdział 2, Budowa mostów stalowych, omawia sposoby budowania różnych mostów stalowych i przedstawia trzy studia przypadków typowego projektu. Rozdział 3, Techniki konserwacji mostów betonowych, omawia różne metody modernizacji mostów betonowych, od drobnych napraw materiałowych po kompleksową renowację. Trzy studia przypadków uzupełniają rozdział, a ostatecznym wnioskiem jest porównanie interesujących metod. Rozdział 4, Techniki konserwacji mostów stalowych, ma ten sam zakres, co w poprzednim rozdziale i opisuje trzy studia przypadków uzupełnione o analizę kosztów cyklu życia (LCCA) w jednym przypadku, aby zestawić metody. Rozdział 5 Techniki konserwacji mostów murowanych przedstawia techniki naprawy i wzmacniania starych mostów ceglanych lub kamiennych z dwoma interesującymi studiami przypadków, pokazującymi kompleksową rewitalizację XIX-wiecznego mostu murowanego. Wreszcie, rozdział 6, Zaawansowane materiały w inżynierii mostów, dotyczy czterech zaawansowanych materiałów, a mianowicie stopów aluminium, kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknami (FRP), drewna klejonego, drewna samozagęszczalnego i ich niedawnego rozwoju w inżynierii mostowej. Inżynieria mostowa. Wybrane zagadnienia wiążą materiał z kontekstem polskim, omawiając metody i praktyki budownictwa mostowego stosowane w Polsce. Autor oparł się również na własnym doświadczeniu, aby wyjaśnić różne koncepcje. Podręcznik kładzie nacisk na profesjonalne zastosowania i praktyczne rozwiązania, oparte na własnych doświadczeniach autora. W tym praktycznym zasobie znajdują się również prawdziwe krajowe studia przypadków i dziesiątki pomocnych ilustracji. Nacisk położono na technologie budowlane i techniki konserwacji, a szczególną uwagę zwrócono na zaawansowane materiały w inżynierii mostów. Podręcznik zawiera opis podstawowych pojęć i założenia, pomijając wyprowadzenia wzorów i teorii, a także obejmuje zarówno tradycyjne, jak i nowe praktyki innowacyjne. Bardziej szczegółowe badania można znaleźć w piśmiennictwie na końcu podręcznika. Ogólnie rzecz biorąc, podręcznik jest ukierunkowany na potrzeby studentów studiów licencjackich, ale materiał może zostać przeorganizowany, aby uwzględnić kursy pomostowe dla absolwentów i praktykujących inżynierów. Książka wraz z wydanymi wcześniej scenariuszami Podstawy projektowania mostów może posłużyć jako materiał do dwusemestralnego kursu mostownictwa na studiach licencjackich. Może być również pomocny jako materiał referencyjny dla profesjonalistów, którzy dopiero zaczynali swoją karierę. I wreszcie, książka może posłużyć również jako przegląd najnowszych polskich archiwaliów mostowych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję