Strona: Laboratorium Technologii i Inżynierii Drogowej / Katedra Dróg i Mostów

Laboratorium Technologii i Inżynierii Drogowej

Katedra Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej wykonuje następujące prace usługowo-badawcze:

 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego dróg
 • przeglądy okresowe dróg, w tym oceny stanu i nośności na podstawie dostarczonych pomiarów ugięć
 • pomiary natężenia ruchu drogowego
 • analizy przepustowości dróg i skrzyżowań drogowych (Visum, Vissim)
 • analizy i opinie nt. rozwiązań technologicznych w zakresie wzmacniania podłoża, konstrukcji nasypów, stateczności skarp, konstrukcji nawierzchni
 • analizy i opinie nt. oznakowania i organizacji ruchu, w tym widoczności i odblaskowości oznakowania poziomego i pionowego, komputerowe modelowanie ruchu drogowego

 

Charakterystyka możliwości badawczych i pomiarowych:

 

- stacjonarny sprzęt laboratoryjny do badań próbek materiałów konstrukcyjnych nawierzchni i ulepszonego podłoża:

 • „mały” koleinomierz do badania odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na koleinowanie*
 • uniwersalne stanowisko do badań wytrzymałościowych wyposażone w urządzenie do badań zmęczenia mieszanki mineralno-asfaltowej metodą belki czteropunktowo zginanej, a także do badania rozciągania pośredniego w próbce cylindrycznej IT-CY oraz trójosiowego ściskania*
 • ubijak Proctora do określania gęstości, wilgotności optymalnej
 • ubijak i prasę Marshalla do badań stabilności i odkształcenia mieszanek mineralno-asfaltowych
 • stempel do badań odporności na koleinowanie asfaltu twardolanego
 • stanowisko badań wskaźnika nośności CBR
 • lepkościomierz do określania lepkości dynamicznej lepiszcza asfaltowego oraz duktylometr z pomiarem siły rozciągającej do badań kohezji i nawrotu sprężystego asfaltu*
 • automatyczny penetrometr, aparat Fraassa, aparat PiK – do określania penetracji, temperatury łamliwości i mięknienia asfaltu*
 • prasę żyratorową do określania modułu sztywności oraz odporności na działanie wody*
 • ekstraktor ultradźwiękowy do określania zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej*
 • aparat do polerowania kruszywa do określania wskaźnika PSV charakteryzującego właściwości przeciwpoślizgowe kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy ścieralnej nawierzchni*
 • aparat RTTL (wahadło angielskie) do określania współczynnika tarcia nawierzchni (możliwe zastosowanie w terenie)*
 • komorę do badania mrozoodporności*
 • prasę hydrauliczną do badań betonu, mieszanek związanych spoiwem oraz elementów galanterii drogowej (krawężniki, obrzeża, kostka betonowa)*

- mobilny sprzęt do diagnostyki nawierzchni i podłoża zainstalowany na samochodzie pomiarowym:

 • mobilny profilograf laserowy 15-czujnikowy (równość, koleiny, profil podłużny, wskaźnik IRI), precyzyjny GPS*,
 • mobilny penetroradar do identyfikacji warstw konstrukcyjnych nawierzchni i jej podłoża (jednocześnie)*,
 • wiertnica do pobierania próbek walcowych z nawierzchni.

- mobilny sprzęt do diagnostyki oznakowania poziomego i pionowego:

 • badanie jakości oznakowania: widoczność, odblaskowość – oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe, badanie w dzień i w nocy, urządzenia wyposażone w GPS*

- mobilne/stacjonarne stanowisko okulometryczne:

 • do badań stanu uwagi kierowców na podstawie rejestracji ruchu oczu wraz z rejestracją obrazu drogi (zastosowanie w analizach brd)*

- oprogramowanie drogowe:

 • oprogramowanie do wymiarowania nawierzchni metodą mechanistyczną*
 • oprogramowanie do analiz i symulacji ruchu drogowego Visum/Vissim oraz projektowania oznakowania i sygnalizacji świetlnej
 • oprogramowanie do analiz geotechnicznych*
 • precyzyjne pozycjonery GPS do badań ruchu drogowego (drogi, czasy przejazdu)

 

Kontakt:

dr inż. Lesław Bichajło

Kierownik Laboratorium Technologii i Inżynierii Drogowej

leszbich@prz.edu.pl,

tel. +17 743 2396, 604225149

 

 

Uwagi

*- sprzęt sfinansowany częściowo ze środków unijnych

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję