Strona: Studia inżynierskie / Katedra Dróg i Mostów

Studia inżynierskie

Część mostowa

 1. Klasy i modele obciążenia ruchomego mostów.
 2. Podział obiektów mostowych ze względu na schemat statyczny.
 3. Podział obiektów mostowych ze względu na sposób użytkowania.
 4. Współczynnik dynamiczny w projektowaniu mostów drogowych.
 5. Wyposażenie obiektów mostowych: podział, przykłady.
 6. Rodzaje skrajni na i pod obiektami mostowymi.
 7. Prefabrykaty wykorzystywane do budowy mostów. Rodzaje. Przykłady.
 8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe przepustów drogowych.
 9. Podstawowe materiały wykorzystywane do budowy mostów. Przykłady zastosowania.
 10. Rodzaje przekrojów poprzecznych przęseł mostów betonowych.
 11. Rodzaje przekrojów poprzecznych przęseł mostów stalowych.
 12. Rodzaje obciążeń mostów.
 13. Podstawowe technologie budowy mostów stalowych.
 14. Podstawowe technologie budowy mostów betonowych.
 15. Główne zasady kształtowania mostów zespolonych.
   

Część drogowa

 1. Klasyfikacja dróg w Polsce.
 2. Prędkość projektowa i miarodajna.
 3. Projektowanie łuków w planie drogi.
 4. Kształtowanie niwelety drogi.
 5. Dobór konstrukcji nowej nawierzchni z katalogu.
 6. Przekrój poprzeczny drogi na prostej i łuku w planie.
 7. Warunki widoczności na drodze.
 8. Charakterystyka podłoża drogowego w aspekcie klas nośności.
 9. Klasyfikacja podbudów drogowych w aspekcie materiałowym.
 10. Właściwości asfaltu oraz ich wpływ na właściwości nawierzchni asfaltowej.
 11. Klasyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz ich przeznaczenie na warstwy konstrukcyjne.
 12. Charakterystyka betonu asfaltowego i mieszanki mastyksowo grysowej SMA.
 13. Charakterystyka modyfikatora i stabilizatora asfaltu oraz ich wpływ na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
 14. Technologia kompaktasfaltu.
 15. Charakterystyka diagnostyki warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję