Tematyka spotkania

IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne będzie poświęcone zarządzaniu infrastrukturą drogową (ang. Road Asset Management). W ostatnim dziesięcioleciu infrastruktura drogowa w Polsce znacząco wzrosła. Według danych GDDKiA tylko w latach 2010 – 2016 długość dróg krajowych w Polsce wzrosła o około 30%, natomiast powierzchnia drogowych obiektów inżynierskich w ciągu tychże dróg wzrosła ponad 2,5-krotnie. Przed administracją drogową w naszym kraju stoi zatem ogromne wyzwanie w zakresie zarządzania siecią nowych dróg. Dotyczy to głównie administracji dróg krajowych, ale również administracji dróg samorządowych. Oczekuje się, że w to nowe wyzwanie zaangażują się specjalistyczne firmy z branży drogowej oraz również środowisko naukowe. Road Asset Management jest w pierwszym rzędzie dyscypliną skierowana o zarządców dróg, a jednym z jej nadrzędnych celów jest wsparcie zarządców w procesie implementacji systemów zarzadzania drogami. Dyscyplina wspiera procesy decyzyjne ukierunkowane na optymalne wykorzystanie zasobów infrastruktury. Tegoroczne Spotkanie będzie okazją do prezentacji nowoczesnych metod zarządzania infrastrukturą drogową począwszy od ogólnych zagadnień po szczegółowe aspekty dotyczące dróg i mostów. Kolejne sesje będą poruszały zagadnienia wyzwań stawianych przed współczesnym zarządca drogowym w zakresie całej sieci drogowej, a także elementów tej sieci, jakimi są obiekty drogi i obiekty mostowe.

Sesja 1: Strategiczne aspekty zarządzania infrastrukturą drogową

W ramach tej sesji referenci z kraju i zagranicy poruszą zagadnienia dotyczące innowacyjnych form zarządzania infrastrukturą dróg krajowych i samorządowych. Ponadto uczestnicy spotkania będą mieć możliwość zapoznania się z rolą Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC w rozwoju i propagowaniu metod Road Asset Management. Przedstawiciel Austrii przedstawi strategię zarządzania siecią autostrad w tym kraju. Aktualne wyzwania w zarządzaniu siecią dróg samorządowych zostaną zaprezentowane przez przedstawiciela administracji dróg wojewódzkich. Dyskusja uczestników Spotkania jak zwykle dopełni całości.

Sesja 2: Wybrane aspekty zarządzania drogami

Można sformułować wiele warunków zapewniających sprawne zarządzanie drogami. W Sesji 2 zaproszeni referenci poruszą m.in. takie zagadnienia jak konieczność dostępu do informacji, które są warunkiem sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową. Równie istotne są takie problemy jak nowoczesna diagnostyka dróg, a także planowanie utrzymania dróg w pełnym cyklu życia, w tym zagadnienia LCA/LCCA w drogownictwie (głównie w aspekcie środowiskowym). Dyskusja, poprzedzona referatami wygłoszonymi przez zaproszonych prelegentów, pozwoli chociaż w pewnym zakresie zbliżyć się do najbardziej trafnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Sesja 3: Wybrane aspekty zarządzania mostami

Znaczący wzrost liczby mostów w ostatnich latach wymaga profesjonalnego podejścia do problemu zarządzania tymi obiektami. Elementami zapewniającymi właściwy poziom zarządzania jest rozwój BMS w Polsce, ale także oparcie się na rzetelnej diagnostyce obiektów, a następnie stosowanie nowoczesnych technologii utrzymaniowych. Istotna jest świadomość zagrożeń w zarządzaniu bazą obiektów mostowych. Czy aktualne działania administracji drogowej w Polsce zmierzają we właściwym kierunku? Jakie innowacyjne procedury należy rozwijać, a które na to nie zasługują? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź po wysłuchaniu referatów wprowadzających wygłoszonych przez zaproszonych prelegentów, legitymujących się niekwestionowanym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję