Strona: Efektywność zastosowania materiału z recyklingu opon samochodowych w strefach przejściowych obiektów mostowych / Katedra Dróg i Mostów

Efektywność zastosowania materiału z recyklingu opon samochodowych w strefach przejściowych obiektów mostowych

Doktorat realizowany przez mgr inż. Aleksandra Dudę

Praca doktorska została obroniona w dniu 30.03.2022 r.

26 kwietnia 2017 roku został wszczęty przewód doktorski Pana mgr inż. Aleksandra Dudy

nt. "Efektywność zastosowania materiału  z recyklingu opon samochodowych w strefach przejściowych obiektów mostowych"

Obecnie stosowane sposoby utylizacji opon są niewystarczalne dla uzyskania gwarancji bezpieczeństwa ekologicznego. Największe zagrożenie związane z zużytymi oponami niesie możliwość ich pożaru na składowiskach odpadów, wynikające z działań wandalistycznych (podpalenia), samozapłonu luźno ułożonych opon oraz działań przyrody (uderzenie pioruna podczas zjawisk burzowych). W przypadku recyklingu zużytych opon w Polsce, całość zużytych opon samochodowych podlega recyklingowi materiałowemu, energetycznemu i odzysku energii. Obydwie formy recyklingu oraz odzysk energii
z opon stanowią dodatkowe i dotkliwe dla środowiska obciążenie związane z zanieczyszczeniem (spalanie) lub koniecznością zużycia dużych ilości energii (recykling materiałowy i energetyczny). Preferowanym rozwiązaniem problemu zużytych opon samochodowych w Polsce może być recykling produktowy. Polega on na ponownym wykorzystaniu w całości lub w części opon z ewentualnym wykorzystaniem niskoenergetycznych procesów przetwarzania, np. odcięcie jednego profilu opony
i wypełnienie jej kruszywem (materace z opon) lub prasowanie opon w pakiety. Praca dotyczy innowacyjnego wykorzystania energooszczędnej i przyjaznej dla środowiska technologii przetwarzania zużytych opon samochodowych (ZOS) przez ich prasowanie do formy nowego na rynku polskim materiału konstrukcyjnego, tj. pakietów sprasowanych zużytych opon samochodowych, którego efektywne wykorzystanie przewiduje się w budowie i utrzymaniu obiektów infrastruktury komunikacyjnej oraz w budowlach ziemnych, w szczególności w strefie dojazdu do obiektu mostowego. Praca składać się będzie z następujących części: Przegląd wiedzy – state-of-the-art – dotyczący wykorzystania i zastosowań pakietów z opon w inżynierii komunikacyjnej; Badania własności fizycznych i mechanicznych pakietów z opon; Badania polowe strefy przejściowej z pakietami SZOS; Podsumowanie. Praca doktorska będzie składana w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w recenzowanych czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki lub zestawu rozdziałów monografii naukowych.

Aktualnie złożone lub opublikowane artykuły stanowiące główną część pracy:

  1. Waste tyre bales in road engineering: and overview of applications. Archives of Civil Engineering (100 pkt. / złożony);
  2. Experimental determination of mechanical properties of waste tyre bales used for geotechnical application, Acta Geotechnica (140 pkt. / złożony);
  3. Experimental study on earth pressure reduction of waste tire bales used as a backfill for rigid retaining Structures, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (200 pkt. / złożony);
  4. Pressure evaluation of bridge abutment backfill made of waste tyre bales and shreds: Experimental and numerical study, Transportation Geotechnics (100 pkt. / opublikowany);
  5. Application of material from used car tyres in geotechnics—an environmental impact analysis, PeerJ (100 pkt. / opublikowany);

Wybrana dokumentacja fotograficzna ze zrealizowanych badań w pracy doktorskiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję