Transport – nowy kierunek na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

02-06-2020

W ramach kierunku Transport studenci będą kształceni w czterech podstawowych grupach modułów dydaktycznych: systemy transportowe i logistyka transportu, zarządzanie ruchem, infrastruktura transportu oraz środki transportu. Kształcenie na kierunku Transport będzie realizowane w dwóch specjalnościach:  transport kolejowy i transport drogowy. Kształcenie będą prowadzić specjaliści Politechniki Rzeszowskiej z dwóch wydziałów (WBIŚiA oraz WBMiL) oraz zaproszeni naukowcy z krajowych ośrodków akademickich i instytutów branżowych, a także doświadczeni praktycy z administracji kolejowej i drogowej. Praktyki zawodowe i prace dyplomowe będą realizowane we współpracy z lokalną administracją transportową.

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta nowego kierunku do pracy na samodzielnych stanowiskach oraz do pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w transporcie. Absolwenci kierunku Transport mogą być zatrudnieni w jednostkach administracji drogowej lub kolejowej, firmach zajmujących się spedycją i transportem kolejowym lub drogowym, biurach projektowych planujących rozwój sieci transportowych, w biurach urbanistycznych oraz w przedsiębiorstwach przewozów pasażerskich, firmach wykonujących sprzęt i oprogramowanie do obsługi systemów i sieci transportowych, firmach wykonawczych realizujących i utrzymujących infrastrukturę transportu, firmach obsługujących środki transportu itp.

W rekrutacji na studia I stopnia uwzględnia się wyniki z matematyki oraz fizyki i astronomii albo informatyki albo geografii, oraz z języka obcego na świadectwie dojrzałości.

Kierunek powstał jako efekt realizacji porozumienia Rektora Politechniki Rzeszowskiej i Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nawiązaniu współpracy celem kształcenia inżynierów dla branży kolejowej na prowadzonych na WBIŚiA studiach stacjonarnych I stopnia. Plan kształcenia na nowym kierunku został dostosowany do potrzeb PKP PLK S.A., jako potencjalnego przyszłego  pracodawcy absolwentów kierunku.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję