Strona: Współpraca z gospodarką / Katedra Dróg i Mostów

Współpraca z gospodarką

Oferta Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Katedra Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej wykonuje następujące prace usługowo-badawcze:
 • badania odbiorcze (próbne obciążenia) nowych obiektów mostowych,
 • badania elementów obiektów mostowych (dźwigary, płyty, prefabrykaty, pale, itp.) w laboratorium wytrzymałościowym oraz „in-situ”;
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich,
 • przeglądy okresowe obiektów inżynierskich zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” (załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.),
 • oceny nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich,
 • specjalistyczne badania materiałowe (beton, metale, kompozyty, drewno, itp.).
   
Oferta badań materiałowych obejmuje m. in.:
 • określanie wytrzymałości betonu na próbkach pobranych z konstrukcji wiertnicą mechaniczną,
 • określanie wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą "PULL-OFF",
 • ocenę jednorodności i wytrzymałości betonu za pomocą badań sklerometrycznych,
 • lokalizację i identyfikację zbrojenia w betonie za pomocą Profometru,
 • określanie zawartości chlorków, azotanów i siarczanów w betonie,
 • określanie stopnia karbonatyzacji otuliny betonowej,
 • badanie ubytków korozyjnych zbrojenia metodą pomiaru prądu korozji przyrządem GECOR 6,
 • ocenę prawdopodobieństwa korozji zbrojenia metodą potencjometryczną urządzeniem GD 2000,
 • pomiar grubości elementów stalowych grubościomierzem ultradźwiękowym,
 • pomiar grubości powłok antykorozyjnych powłokomierzem ultradźwiękowym,
Oferta Katedry obejmuje ponadto:
 • szeroki zakres badań drogowych (wg załącznika),
 • przeglądy niedostępnych miejsc w budowlach, maszynach, instalacjach, itp. (np. kanały kablowe, strefy zakotwień kabli, wnętrza elementów o przekrojach skrzynkowych) za pomocą endoskopu technicznego OLYMPUS IF8D4-15 (dla badania wystarcza pomocniczy otwór o średnicy 9mm),
 • monitoring osuwisk za pomocą inklinometru firmy SISGEO, pozwalającego rejestrować przemieszczenia masywu gruntowego lub konstrukcji zagłębionej w gruncie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję